Nuçe

beşê sazî

Aboriya Jin

abori jin

Aboriya Jin  Aboriya Jin  Aboriya Jin  Aboriya Jin  Aboriya Jin  Aboriya Jin  Aboriya Jin  Aboriya Jin  Aboriya Jin  Aboriya Jin  Aboriya Jin  Aboriya Jin  …
Read More...

Aboriya Jin

Aboriya Jin  Aboriya Jin  Aboriya Jin  Aboriya Jin  Aboriya Jin  Aboriya Jin  Aboriya Jin  Aboriya Jin  Aboriya Jin  Aboriya Jin  Aboriya Jin  Aboriya Jin  …
Read More...

Firin û Aş

GİŞÎKİRİN Jİ BO KALÎTEYA ARVAN

HESEKÊ – rêveberiya giştî a firina li kantona hesekê giştîkirina 2  ji bo firinê giştî û taybet da . Têda li ser kalîteya arvan têkes kir berî ku war bigirin . Ji der ku gelek gazin li ser arvan ji aş giştî û ê teybet  wargirtina heye…